V šolskem letu 2021/22 smo se odločili, da prvič pomahamo v svet in Podružnično šolo Kompolje predstavimo izven Slovenije. Od januarja dalje si mahamo enkrat mesečno učenci 5. razreda z učenci 3. razreda iz Litve.

Sodelujemo torej v mednarodnem projektu Pomahajmo v svet – Say Hello to the World, kateri ustanovitelj je Fini zavod Radeče, ki nam omogoča preko spletne aplikacije in video klica spoznavati nove prijatelje iz Osnovne šole Kaunas Shilas iz Litve.

Namen projekta je, da se učenci v šolah med seboj povezujejo preko video klica, kjer se lahko v živo vidijo, si pomahajo in se sporazumevajo v angleščini. Projekt poteka v šestih korakih. Zajema vsebine, ki so razdeljene na pet prstov in zaključni del – dlan. Vsak prst predstavlja določeno vsebino, ki temelji na zastavljenih ciljih in sicer: palec – To sem jaz, kazalec – Jaz in moja družina, sredinec – Jaz in moja šola, prstanec – Jaz in moje mesto in mezinec – Jaz in moja država.

Aktivnosti za posamezno srečanje uskladita in dogovorita mentorja partnerskih šol. Pri tem v veliki meri upoštevata predloge svojih učencev, ki so aktivni že v fazi načrtovanja aktivnosti. Pod vodstvom mentorjev se nato pripravijo na videokonferenco, kjer predstavijo svoje delo na določeno temo.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani: http://www.sayhellototheworld.eu/si

Mentorica: Marija Hočevar

Dostopnost