Neobvezni izbirni predmet šport je namenjen zdravemu razvoju učencev. V času, v katerem živimo, namreč prevladujejo pomanjkanje gibalne aktivnosti, slabe prehranjevalne navade in nekoristno preživljanje prostega časa.

Predmet je namenjen učencem drugega vzgojno – izobraževalnega obdobja v osnovni šoli in zavzema 35 ur pouka, kar pomeni 1 šolsko uro na teden.

Športne dejavnosti so usmerjene v tri sklope, in sicer v:

  • razvoj splošne (aerobne) vzdržljivosti,
  • razvoj koordinacije gibanja, ravnotežja, natančnosti in ustvarjalnosti,
  • razvoj različnih pojavnih oblik moči.

Čim več dejavnosti poskušamo opraviti zunaj, v kolikor nam to omogočajo vremenske razmere.

DEJAVNOSTI

  • TEKI (v koloni, v parih, čez ovire, iz obroča v obroč, v četverokotnikih)
  • ZADEVANJE TARČ (metanje in lovljenje »frizbija«, »suhi biatlon«- tek z zadevanjem tarč, zadevanje kijev, plastenk s teniškimi žogicami)
  • PRESKAKOVANJE KOLEBNIC
  • VZDRŽEVANJE RAVNOTEŽJA (na deskah in žogah)
  • IGRE IN SPRETNOSTI Z ŽOGO (polnjenje zabojev z metanjem/nošenjem žog, izbijanje žog v nasprotnikovem polju, spuščanje žog skozi obroče, osnove male odbojke, malega rokometa in nogometa)
  • IGRE MOČI (potiskanje iz ravnotežja, boj čepe, vlečenje vrvi, premikanje skupine po navodilih učitelja)
  • OPAZOVANJA in MERJENJA (srčni utrip, dihanje)

OBVEZNOSTI UČENCEV

Učenci morajo neobvezni izbirni predmet redno obiskovati. S seboj morajo redno prinašati športno opremo. Iz omenjenega predmeta bodo tudi ocenjeni.

 

Anja Drobnič

Dostopnost