Svet šole

Svet zavoda je sestavljen iz pedagoških, strokovnih delavcev in ostalih delavcev, predstavnikov staršev in predstavnikov lokalne uprave. Po julijski spremembi ZOFVI–H ima Svet zavoda ponovno enajst članov. Na 2. sestanku Sveta zavoda, 29. 9. 2016, so bili verificirani...
Dostopnost