Ob začetku šolskega leta

Naša občanka doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, predstojnica Infekcijske klinike, je v intervjuju na RTV, pred začetkom šolskega leta na vprašanje o nošenju mask in zaščitnih ukrepov  dejala: Moja pravica sega do tam, kjer se prične pravica sodržavljana. V tem stavku je povedala, da bo letošnje šolsko leto drugačno, kot ga imamo v predstavah, ki slonijo na naših izkušnjah iz obiskovanja šole.

Vstopamo v šolsko leto, kjer bomo morali vsi sodelovati po navodilih epidemilogov, če bomo želeli, da naši učenci obiskujejo šolo (glej okrožnico v priponki). Ukrepi se bodo verjetno pogosto spreminjali. V tem trenutku naj podam le nekaj osnovnih usmeritev:

 • za vse učence od prvega do vključno devetega  velja, da morajo ob vstopu na avtobus ali kombi nositi maske;
 • na hodnikih, v garderobi, knjižnici in povsod tam, kjer je možen stik z učenci ostalih razredov, je maska nujna;
 • zelo pomembno je umivanje rok in razkuževanje;

starši učencev jutranjega varstva in PB ne boste vstopali v šolo, temveč bo uveden posebni režim sprejema oziroma oddaje učenca;

 • morebitni obiskovalci bodo morali OBVEZNO NOSITI MASKE ter v tajništvu oddati kontaktne podatke.

Šola in vrtec sta za zunanje uporabnike zaprta. V pogovoru z županom, podžupanom in predsednikom ZŠO smo se dogovorili, da začasno, dokler ne bo možno uporabljati nove športne dvorane, poteka del športnih aktivnosti v stari telovadnici. Dogovor je sledeč:

 • športne aktivnosti, ki se bodo izvajale v tem času le za (otroke in mladino);
 • pobiranje otrok v podaljšanem bivanju poteka normalno (trener mora podpisati izjavo, ki jo posreduje OŠ Dobrepolje). Pobiranje otrok ni možno  pred 14.30 uro (za mali nogomet ob 15.00);
 •  otroci se ne smejo vračati v podaljšano bivanje;
 • starši oziroma obiskovalci ne smejo vstopati v šolske prostore. Zato bo trener pospremil otroke od garderob do vstopa v šolo (po potrebi bo ravnatelj priskrbel ključe od vhoda). Enako velja tudi za prihode. V šolo imajo vstop samo uporabniki telovadnice;
 •  ena skupina bo uporabljala eno garderobo, ki jo bo trener po uporabi razkužil (kljuke in prostor za sedenje). Razkužilo bo priskrbela šola;
 •  vsi uporabniki morajo imeti natančen seznam udeležencev z vsemi kontaktnimi podatki za zadnjih 14 dni uporabe;
 • vsi uporabniki telovadnice starejši od 12 let morajo do garderob in po hodnikih uporabljati zaščitno masko. Za teden od 1. 9. do 6. 9. velja za vse učence od šest let starosti dalje.

Spoštovani starši in učenci,

Med poletnimi počitnicami smo zgradili dodatna parkirišča na hribčku pri predmetni stopnji. Zgrajena je tudi dovozna cesta na severu šolskega zemljišča. Upam, da ga boste čim več uporabljali, da ne bo na južni cesti proti šoli in vrtcu preveč gneče. V naslednjih mesecih bo občina izdelala tudi projekt avtobusne postaje pri videmski šoli, v želji, da bi bili učenci še bolj varni. Tudi mi vozniki bodimo z novim šolskim letom še bolj previdni na naših cestah.

 Šolsko leto, v katerega vstopamo, je precej drugačno od preteklih jeseni. Vse povsod slišimo umivajte si roke, občasno uporabljajte razkužilo, imejte primerno varnostno razdaljo, imejte maske. Vem, da vsi ti ukrepi posegajo v naše navade. Vendar, če želimo, da bodo naše šole odprte, moramo narediti vse, kar je v naši moči, da ne pride do širjenja virusa. Nihče ni imun pred to nalezljivo boleznijo. Nihče ne ve, kdaj je okužen in kdaj zboli. Tudi če ta nadloga doleti znanca, prijatelja, ga ne obsojajmo, temveč mu namenimo pozitivne misli, da ozdravi brez posledic.

Spoštovani, prepričan sem, da bodo v letu, v katerega vstopamo, spremembe stalnica našega vzgojnoizobraževalnega procesa. Vsi bomo potrebovali veliko mero strpnosti ter sodelovanja ob upoštevanju navodil, da bomo uspešno pripeljali šolsko leto do počitnic.

Vse dobro!

Ivan Grandovec, ravnatelj

Dostopnost