Učenci JVIZ OŠ Dobrepolje so se udeležili tradicionalnega srečanja mladih novinarjev in literatov, ki je potekalo v okviru občinskega praznika v četrtek, 1. decembra 2016, ob 9.00 uri v prostorih Knjižnice Dobrepolje.

Srečanje je vodila Larisa Daugul dolgoletna novinarka Zelenega vala, ki je trenutno zaposlena na Planet TV, sicer pa je uspešna gledališčnica in univerzitetna diplomirana francistka ter teologinja.

Larisa Daugul je učencem na srečanju predstavila osnove novinarskega pisanja in sporočanja ter novinarske etike. Spodbudila jih je, da bodo napisali novinarske prispevke na način kolumen.

Kot pravi voditelji in novinarji se bodo učenci preizkusili v poročanju »s terena«.  Vabljeni so, da ustvarijo prispevke na tematiko, ki jim je blizu in predstavlja vsakodnevno življenje v šoli in izven nje.  V tednu po delavnici bodo učenci posredovali svoje članke, reportaže, kritike, ankete, fotografije, da jih bomo kot vedno objavili v prilogi Vrtiljak mladih občinskega glasila Naš kraj.

Sonja Lenarčič, mentorica

Dostopnost