Šestošolka Dariia Kozak je v svoji materinščini, ukrajinščini, pripovedovala pravljico Rokavička v petek, 23. 12. 2022.

V šestem razredu pri slovenščini podrobneje obravnavamo pravljice. Precej časa se zamudimo pri ljudskih pravljicah. Da ima svoje ljudske pravljice sleherni narod, je dokazala tudi šestošolka Dariia Kozak, ki se pri nas šola prvo leto in ji slovenščina ni materinščina. Dala sem ji priložnost, da šestošolcem pove ukrajinsko ljudsko pravljico Rokavička v svoji materinščini, ukrajinščini. Pravljico Rokavička šestošolci dobro poznajo. Tudi ob obisku v Vrtcu Ringaraja so nam vzgojiteljice povedale, da jo pozna sleherni malček. In da jo imajo zelo radi. Šestošolci so bili nad pripovedovanjem Dariie navdušeni. Spoznali so tudi, da je jezik soroden slovenščini, da jezika spadata med slovanske jezike.

Ko sem to povedala knjižničarki Jasmini Mersel Šušteršič, ki se vneto trudi vzbuditi ljubezen do knjig že pri najmlajših, se je porodila ideja, da Dariia to pove tudi malčkom na bralnih uricah, ki so vsak petek v Mestni knjižnici Grosuplje, Enoti Dobrepolje, v Jakličevem domu. Dariia se je z veseljem in navdušenjem odzvala. Nekaj ur sva vadili v interpretaciji, da je Dariia pridobila veščine, s katerimi je pravljico v petek, 23. 12. 2022, povedala pogumno in doživeto. Seznanila nas je tudi z nekaterimi besedami v ukrajinščini. Pridružili so se ji še mama ter prijatelji in vsi skupaj so nam zapeli še pesem o goskah v ukrajinskem jeziku. Druženje je bilo izjemno zanimivo tudi za vse otroke, saj so se s tem seznanili z drugo kulturo, jezikom ter radostmi in tegobami, ki nas obdajajo.

Nekaj dni za tem pa je Dariia pravljico Rokavička že lahko povedala tudi v svojem drugem jeziku oz.jeziku okolja – v slovenščini, za kar so ji sošolci namenili še prepričljivejši aplavz.

Zapisala Ema Sevšek, prof. slovenščine

Dostopnost