Meseca avgusta se izteka šolsko leto 2019/20, ki je bilo  edinstveno, drugačno in  polno novih izzivov.

V zadnjem tednu meseca avgusta že potekajo razgovori vzgojiteljic s starši otrok novincev pred vstopom v vrtec. Spoznavanje igralnice, garderob, igrišča se izvaja  z največ  tremi otroki  in starši, ob upoštevanju higienskih  smernic in priporočil NIJZ. Vzgojiteljice se s starši dogovarjajo o okvirnem načrtu uvajanja. Tudi letos bo vodilo uvajanja postopnost in individualni pristop, s katerima zagotavljamo postopno podaljševanje prisotnosti otroka v vrtcu in tako podaljševanje časa brez prisotnosti staršev.

Starši lahko v igralnice vstopajo z zaščitnimi maskami in ob upoštevanju higienskih priporočil NIJZ. Pred vstopom v igralnico se preobujejo v copate za enkratno uporabo. Zadržujejo se na enem mestu in nimajo stikov z ostalimi starši in otroki. Ob vstopu v vrtec prinesejo podpisano Izjavo staršev da je otrok zdrav in ni imel stika z obolelimi osebami (izjave bodo na voljo tudi v vrtcu pri vzgojiteljici).

Ob morebitni spremembi epidemiološke slike se bomo prilagodili novo nastalim razmeram in ustrezno poskrbeli za varnost in zdravje otrok, zaposlenih in staršev. O vsem vas bomo sproti obveščali, zato spremljajte našo spletno stran in oglasne deske v vrtcu.

Mesec september je poseben mesec tudi za otroke, ki so že vključeni v vrtec. Prijatelji se snidejo po počitnicah polni novih zgodb in  doživetij. Nekateri bodo spoznali novo vzgojiteljico in sklepali nova prijateljstva.

Naša glavna skrb bo omogočiti, da se otroci ob povratku v vrtec ali ob novo oblikovanih skupinah dobro počutijo. Vzgojiteljice bodo poskrbele za prijetno vzdušje, zanimive aktivnosti ter otroke preko igre navajale na preventivno ravnanje in skrb za zdravje.

 Vzgojno osebje še naprej dosledno skrbi za čiščenje in razkuževanje površin ter zračenje prostorov v skladu s priporočili NIJZ ter za varnost v igralnici in ostalih prostorih vrtca, kakor tudi na igrišču.

 Spoštovani starši, na novo šolsko leto 2020/21 gledamo optimistično, zaupamo, da bomo s skupnimi močmi pripomogli  k zajezitvi širjenja nalezljivih bolezni. Dosledno upoštevajmo priporočila pristojnih in skrbimo za varnost in zdravje sebe in drugih. Odgovorno ravnanje je ključ do uspešnega in varnega sobivanja, zato poskrbite, da so otroci in osebe, ki vstopajo v  vrtec zdravi in primerno ukrepajte ob pojavu suma na okužbo ali morebitni potrditvi okužbe ter nas o tem nemudoma obvestite.

Želimo vam prijazen in uspešen začetek novega šolskega leta!

Ivan Grandovec, ravnatelj

kolektiv vrtca Ringaraja

Dostopnost