V oddelku podaljšanega bivanja 1. a- in 3. b-razreda OŠ Dobrepolje, je letošnja prednostna naloga vsakodnevno branje učiteljice učencem, branje v nadaljevanju ter skupno in individualno branje otrok. Berejo in poslušajo tako učenci kot učiteljica.

Branje pravljice je pravzaprav naša dnevna rutina. Ko me učenci vprašajo: »Bomo danes brali pravljico?«, dobim potrditev, da smo na pravi poti.

Praznični mesec december je popestrila tudi knjižničarka Jasmina Mersel Šušteršič, ki nas je 23. 12. 2019 po kosilu obiskala v OPB ter nas popeljala v prelep pravljični svet s hrabrim Miškom in pravljico Najlepše božično darilo.

Ob branju in skupnem druženju smo ugotavljali, da je najlepše darilo za božič prijateljstvo, ki ga vsakodnevno negujemo z lepimi odnosi, prijaznostjo, spoštovanjem, iskrenostjo, toplino in veseljem.

Pravljica je za otroka življenjskega pomena in otrok potrebuje v vsakem razvojnem obdobju ustrezno pravljico. Pravljica prepušča otrokovi domišljiji, da bo tisto, kar razkriva o življenju, lahko uporabil zase …

Učenci in učenke prve triade so včasih zelo nestrpni in neučakani. Pravljice otroka naučijo, da mora počakati, da se stvari zgodijo v svojem naravnem redu. Ker je glavni junak po navadi njihov idol, mu prisluhnejo in se tako učijo, da lahko obvladujejo tudi svoje negativne lastnosti.

Pravljice so pravzaprav ena redkih, če sploh edina zvrst, ki nagovarja otrokovo osebnost v celoti. Spodbuja njihovo domišljijo, neguje otrokovo potrebo po domišljijskem svetu, razvija njegov intelekt, prav tako pa pokaže rešitev problema, ki otroka vznemirja, priznava mu njegove težave in je zdravilo za plašne, zapostavljene in fizično šibke otroke.

Prednost v oddelku podaljšanega bivanja dajemo vsebinam, ki osebnostno in čustveno bogatijo otroški svet: prijateljstvo, strpnost, izguba, empatija, inkluzija …

Vsakodnevno sledi pogovor o prebranem, kaj smo se ob pravljici naučili, kaj nam vsebina sporoča. Poustvarjanje je odvisno od posameznika.

Kaj morajo ob pripovedovanju pravljic vedeti starši?

Branje pravljic je lahko eno najlepših daril, ki jih da starš otroku. Lahko pomeni lep čas, ki ga preživi družina skupaj, lahko pa s sabo nosi zelo močan vzgojni element.

Starši, berimo otrokom pravljice, pa naj obiskujejo vrtec ali osnovno šolo. Skozi branje pravljic vzgajamo in izobražujemo otroka; kar pa je najpomembnejše, z otrokom vzpostavljamo pristen in dober odnos.

»Pravljice, ki so mi jih pripovedovali v otroštvu, imajo globlji pomen kakor resnice, katerih me je naučilo življenje.«

(F. Schiller)

Cvetka Košir

                                             

 

Dostopnost