Projekt KO-DI-CE krepi in razvija digitalne kompetence deklet po Sloveniji. Skozi serijo delavnic prototipiranja, programiranja, varnosti na spletu, netikete in uporabe različnih digitalnih orodij dekleta pridobivajo temeljna znanja iz računalništva in informatike ter krepijo svoje digitalne kompetence.

V projektu sodelujejo Zavod 404, Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Fakulteta za matematiko in fiziko, s skupino učiteljev in drugih izvajalcev po vsej Sloveniji. Je nadaljevanje uspešno zaključenega projekta KO-DI-RAM v letu 2023. Glavni cilj projekta je ustvarjanje pozitivnih učnih izkušenj, ki bodo dekleta spodbudile k samostojnemu ter kritičnemu raziskovanju in sooblikovanju digitalnega sveta. Namen projekta je udeleženke navdušiti za nadaljnjo in še naprednejšo uporabo digitalnih tehnologij pri svojih osebnih udejstvovanjih, v izobraževanju in kasneje tudi v poklicu.

V sklopu programa, ki traja 22 ur, se bodo udeleženke praktično udejstvovale v projektno usmerjenih aktivnostih. Program se osredotoča na programiranje, prototipiranje, fizično računalništvo, 3D modeliranje, ustvarjanje digitalnih vsebin ter praktično uporabo pridobljenih znanj pri izdelavi končnega fizičnega izdelka – ambientalnega svetila.

Udeleženke se bodo spoprijemalie z izzivi, ki jih običajno srečujemo pri delu z digitalnimi orodji, z vidika podatkov in informacij, komuniciranja in sodelovanja, varnosti, ustvarjalne uporabe digitalnih orodij in reševanja tehničnih težav. Vse to je povezano s temami digitalne varnosti, netikete (digitalnega bontona) in z vsemi 21 digitalnimi kompetencami kot so opredeljene v Okviru digitalnih kompetenc 2.2.

KO-DI-CE vzgaja uporabnice in ustvarjalke, ki poznajo in koristijo prednosti digitalnih tehnologij ter jih spodbuja k samostojnemu aktivnemu izobraževanju. Poleg tega projekt prispeva k večjemu vključevanju deklet in žensk v tehniških in naravoslovnih aktivnostih ter dvigu njihovega nivoja digitalne kompetentnosti. S tem ne le preprečujemo digitalno izključenost, ampak tudi ustvarjamo zagovornice družbe znanja – Družbe 5.0.

Projekt KO-DI-CE: Digitalne kompetence za punce je bil podprt na Javnem razpisu za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, ki ga razpisuje Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Projekt sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

Dostopnost