• Vrtec Ringaraja obratuje od 5.30 do 16.30, po potrebi do 17.00.
 • Starši informirajo vrtec o času prihoda ter odhoda otroka iz vrtca.
 • Odlok Vlade RS z dne 23.8. 2021 določa, da morajo pogoj PCT – prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja poleg vseh oseb, ki opravljajo delo v vrtcih in osnovnih šolah izpolnjevati tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let.
 • Dopolnitev odloka je posledica posebne situacije v vrtcih in šolah, ki predstavlja vsakodnevni prihod in odhod staršev in drugih oseb in  traja le kratek čas. Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v vrtec,  izjemoma ne velja pogoj cepljenosti, prebolevnosti ali testiranja.
 • Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov: razkuževanje rok, ohranjanje varnostne razdalje, zračenje prostorov.
 • Za vse druge prihode staršev v vrtec ali šolo (npr. ob uvajanju otroka – novinca v vrtec, na pogovorne urice in roditeljske sestanke) ter tudi vse druge osebe, ki prihajajo v prostore vzgojno-izobraževalnih zavodov in so starejše od 15 let, pa velja vselej tudi pogoj PCT.
 • Izogniti se je potrebno zastojem pred vrtcem oz. v garderobi, talne označbe (1,5 do 2 m razdalje).
 • Starši iz skupin (ZAJČKI, POLŽKI, RAČKE IN ŽABICE), uporabljajte prvi vhod v vrtec.
 • Starši iz skupin (PIKAPOLONICE, MIŠKE, MEDVEDKI IN SOVICE), uporabljajte drugi vhod v vrtec.
 • Starši iz skupine METULJI, uporabljajo svoj vhod v stari vrtec.
 • Vstop staršev v vrtec le posamično in ob upoštevanju vseh potrebnih ukrepov.
 • Starši otroka pripeljete predvidoma v svojo matično igralnico, kjer ga boste popoldne tudi prevzeli.
 • Zaposleni si ob vstopu v vrtec obvezno razkužijo roke in nadenejo masko, ki so jih prejeli od delodajalca.
 • Rezervna oblačila naj otrok prinese s seboj kot običajno. S seboj naj ima tudi plastično vrečko, v katero lahko damo umazana in mokra oblačila za pranje doma.
 • Če so v omarici stara oblačila, jih starši po prvem obisku vrtca odnesejo domov.
 • Otrok si po preobuvanju in oblačenju umije roke (pri tem mu lahko pomaga vzgojitelj).
 • Predšolski otroci ne razkužujejo rok, ampak jih umivajo z vodo in milom.
 • Otroka naj  pripelje v vrtec odrasla oseba iz istega gospodinjstva, brez spremstva sorojencev ali drugih domačih.
 • Uporabo javnega prevoza do vrtca in z njega odsvetujemo, če je mogoče priti drugače.
 • Otroci so razdeljeni v manjše vzgojne skupine, ki zadostujejo priporočenim normativnim zahtevam (v prvi starostni skupini do 8 otrok in v drugi do 10 otrok).
 • V okviru skupine lahko otroci in zaposleni komunicirajo tako kot doma. Na ta način je poskrbljeno za otrokovo potrebe, hkrati pa je manjša možnost širjenja okužbe.
 • Vzgojne skupine se nahajajo v ločenih igralnicah.
 • V kolikor je možno, se med otroki iz iste vzgojne skupine vzdržuje  razdalja 1,5 – 2 m.
 • Vzgojna skupina in vzgojiteljica bo stalna.
 • Vzgojna skupina  nima stikov z drugimi vzgojnimi skupinami: z otroki, starši ali vzgojitelji iz drugih vzgojnih skupin in drugim osebjem.
 • Prehod skozi skupne prostore bo mogoč le v nujnih primerih.
 • Otroški ležalniki  bodo razporejeni na največji možni razdalji  od 1,5 – 2 m (razdalja od ust do ust).
 • Vsak otrok uporablja vedno isti ležalnik.
 • Igralnica  bo z vrati ločena od prostorov, v katerih so druge skupine.
 • Skupine  bodo zunaj ob različnih urah, da se omeji število otrok, ki so hkrati zunaj in se jim tako omogoči več gibanja.
 • Podaljša se čas, ki ga otroci preživljajo zunaj, vse igralnice imajo tudi svoj izhod na teraso in igrišče.
 • Otroci uporabljajo vrtčevsko igrišče z igrali po razporedu.
 • Potrebe po bližini in varnosti pri otrocih ne smemo prezreti, ko imajo nekateri otroci posebno potrebo po bližini. Zaposleni naj si pred in po tolaženju ali crkljanju otrok umijejo roke.
 • Zajtrki, malice in kosila bodo kakovostni in zdravi.
 • Otroci dobijo hrano pripravljeno tako, da jim je pri hranjenju potrebno čim manj pomagati.
 • Pred hranjenjem in po njem si osebje in otroci umijejo roke. Vzgojiteljica si mora, preden pomaga drugemu otroku pri hranjenju, umiti ali razkužiti roke.
 • Otroci naj ne prinašajo igrač in knjig od doma. Izjema so igrače za čas med spanjem (»ninice«, dude, ipd.), ki jih je treba za posameznega otroka posebej shraniti.

Dobrodošli v vrtcu Ringaraja!

Ravnatelj

Ivan Grandovec

Videm,30. 8. 2021

Dostopnost