Dragi prvošolčki, spoštovani podžupan, policist, starši in učiteljice!   

Pred nami je novo šolsko leto. Prvo šolsko leto vsi vstopamo z neko negotovostjo in velikimi pričakovanji. Za večino prvošolcev se začenja še bolj poglobljeno učenje v skupnosti, kot je bilo v vrtcu. Kljub temu da je naša družba usmerjena v urjenje možganov, pa trdim, da je najpomembnejša učna snov: gradnja odnosa s sošolci. Na tem področju ste starši tisti, ki s svojimi vzpodbudami veliko pomagate učiteljicam pri vključevanju vašega otroka v gradnjo odnosa z vsemi sošolci. Največja napaka, ki jo tudi še tako dober učitelj ne more popraviti, nastane tedaj, ko starš izbira otroku prijatelje. Otrok bo imel vse življenje predsodke pred posamezniki in vključevanjem v družbo.

 Ob vas dragi učenci bodo prijazne učiteljice, ki znajo povezati razkošje počitnic z vsakodnevnimi dejavnostmi v šoli. Prepričan sem, da boste v šoli poleg splošnega znanja pridobivali tudi praktična znanja, ki so v življenju še kako pomembna. Vsi vidimo, kako veliko je pomanjkanje poklicev, kjer je na prvem mestu empatija  ter povezava možganov z rokami in celim telesom. Zaradi tega boste imeli številne dejavnosti, kjer boste spoznavali lepoto različnih poklicev. Dragi učenci, prepričan sem tudi, da boste vsi sodelovani pri bralni znački, kajti branje in pripovedovanje pravljic je mnogo pomembnejše kot posedanje pred ekrani.

Spoštovani starši in strokovni delavci! Zavedajmo se, da je čas setve že od prvega dne, ko je otrok zagledal ta svet. Pedagogi svetujejo, da je za otrokovo samopodobo pomembno, da vlaga napor v določene stvari. Npr. da zaupate, da bo pospravil svojo sobo, pomivalni stroj in del stanovanja, da bo z vami na zelenjavnem vrtu. Tudi, če nekaj ne bo tako dobro narejeno, kot to želite, ga pohvalite za trud. Družina je temelj razvoja osebnosti in samopodobe otrok. Šola je ustanova, ki le nadgrajuje domačo vzgojo.

Starši, bodite svojim otrokom trdna opora v tem razburkanem svetu, ki je poln negotovosti. Ne obremenjujte svojih otrok s številnimi dejavnostmi izven šole, temveč ga povabite k pomoči pri domačih opravilih. Zavedam se, da ste preobremenjeni v službah, vendar vaš čas preživet skupaj z otrokom, je otroku največje darilo.

Dragi učenci! Letošnja generacija prvošolcev je med številčnejšimi. Na Vidmu vas bo 39, v Kompoljah se bo 6 prvošolcev pridružilo drugemu in četrtemu razred, v Strugah pa bodo 4 prvošolci skupaj s  tretjim razredom. Biti v kombinaciji je privilegij, ker se tu vsak učenec čuti nagovorjenega, da komu pomaga.

Vam in staršem želim ogromno poguma, strpnosti in ljubezni v želji,  da bomo ob koncu šolskega leta rekli: »Bilo je prijetno in uspešno. Najboljše šolsko leto, kar si ga lahko želimo!«

Videm, 1. 9. 2023

Dostopnost