Račke

Otroci nas naučijo tri stvari;

Biti srečen brez razloga.

Biti vedno radoveden.

Neutrudno se boriti za karkoli.

( Paulo Coelho)

14 radovednih, živahnih, zvedavih in veselih otrok  v skupini Račke, starih od 2 – 3 leta, bova letošnje šolsko leto vodili vzgojiteljica Tatjana Zevnik in vzgojiteljica pomočnica Ana Puš.

V skupini bova ustvarjali spodbudno okolje, da bi se otroci prijetno počutili in se razvijali v samostojne in odgovorne posameznike.

Spoštovali in prepoznavali bova individualne potrebe vsakega posameznika v okviru njegovega razvoja. Otroci bodo aktivno vključeni v lasten proces učenja. Igralnica, urejena v kotičke bo otroke spodbujala k samostojnosti in izbiri ter sodelovanju med vrstniki.

Skozi različne vsebine bova razvijali vse otrokove sposobnosti in pri tem gradili zdrave temelje za razvoj intelektualnih in psihosocialnih sposobnosti, ki so pomembne za otroke v predšolskem obdobju. Velik poudarek bova namenjali gibanju in spoznavanju ožjega in širšega družbenega okolja. Naša igralnica bo tudi narava, ki nam skozi celo leto nudi vedno nove izzive.

V svoje delo bova vpletali nova znanja in sledili novostim v predšolski vzgoji.

Naj bo vsak dan poln igre in veselja.

Dostopnost