Polžki

Vzgojiteljica : TATJANA ZEVNIK  dipl. vzg.

Vzgojiteljica pomočnica : ANA PUŠ

Otroci nas naučijo tri stvari;

Biti srečen brez razloga.

Biti vedno radoveden.

Neutrudno se boriti za karkoli.

( Paulo Coelho)

14 radovednih, živahnih, zvedavih in veselih otrok je letos v skupini Polžki, v starosti od  2. do 3. leta.

Ustvarjali bova bogato in spodbudno učno okolje, da bi se otroci počutili dobro, zaželjeno in pomembne na poti v samostojne in odgovorne posameznike.

Spoštovali in prepoznavali bova individualne potrebe vsakega posameznika v okviru njegovega razvoja. Otroke bova aktivno vključevali v lasten proces učenja. Igralnica, urejena v kotičke, bo otroke spodbujala k samostojnosti in izbiri ter sodelovanju med vrstniki.

Skozi različne vsebine bova razvijali vse otrokove sposobnosti in pri tem gradili zdrave temelje za razvoj intelektualnih in psihosocialnih sposobnosti, ki so pomembni za predšolsko obdobje. Velik poudarek bova namenjali gibanju in spoznavanju ožjega in širšega družbenega okolja. Naša velika igralnica bo tudi narava, ki nam skozi celo leto  nudi vedno nove izzive.

Naj bo vsak nov dan poln igre in veselja.

Dostopnost