V zadnjem tednu poletnih počitnic, od 27. do 31. avgusta 2018, je v osnovni šoli Dobrepolje že peto leto zapored potekal intenzivni tečaj angleščine, ki ga je izvedla jezikovna šola English in Action. Omenjena šola ima sedež v Canterburyju, tečaje po šolah pa izvaja že več kot 25 let, sodeluje z več kot 500 šolami v 26 državah. English in Action je edina priznana ponudnica tečajev angleškega jezika v šolah. Priznanje ji je podelilo združenje EAQUALS (Evropsko združenje kvalitetnega jezikovnega izobraževanja), ki v Evropi postavlja merila dobrih ponudnikov jezikovnega izobraževanja.

Tečaja se je udeležilo 24 učencev od četrtega do deveta razreda. Učenci so bili razdeljeni v dve skupini. Pouk, ki je potekal izključno v angleškem jeziku, sta vodila dva učitelja, Anna in Iain, naravna govorca iz Velike Britanije. Tako so učenci ves teden tečaja govorili samo angleško – vsak dan in vsako učno uro (30 ur). Pouk je vseboval zabavne poučne aktivnosti, kvize, projektno delo in gledališko igro, s katero so se učenci predstavili ob koncu tečaja. Učitelja sta tako poskrbela, da so učenci nadgradili znanje o angleški kulturi in okrepili svoj besedni zaklad. Izpopolnjevali so se predvsem v slušnem in govornem sporočanju. Na začetku tečaja je vsak učenec prejel delovni zvezek, mapo in svinčnik, ob koncu tečaja pa priznanje. Da pa smo tečaj lažje organizacijsko in finančno izpeljali, se zahvaljujemo gospodu ravnatelju Ivanu Grandovcu ter županu občine Dobrepolje Janezu Pavlinu.

Učenci so v tem tednu doživeli drugačno učno izkušnjo, s katero so premagovali jezikovne ovire in krepili samozavest. To pa bodo vselej potrebovali za uspešno zasebno in poklicno življenje.

Marija Hočevar

                                                         

Dostopnost