V petek, 30. 9. in soboto, 1. oktobra smo na šolah Videm, Kompolje in Struge organizirali zbiralno akcijo. Učenci in seveda tudi njihovi starši so se tudi letošnje leto potrudili. Tako smo zbrali preko 20 ton odpadnega papirja. Za kar so si učenci prislužili 2.300 €, kar jih bodo porabili za delno pokritje stroškov dnevov dejavnosti. Tudi letošnje leto smo papir prodali Javnemu komunalnemu podjetju Grosuplje, s katerim že leta lepo sodelujemo. Stroške odvoza pa je plačala naša občina. Še posebej pa bi letos pohvalil učenca Nejca Blatnika iz Zdenske vasi, ki je »pripeljal« zelo veliko količino papirja.

Hvala vsem, ki ste v akciji sodelovali, naslednjo jesen pa vabljeni še v večjem številu.

Vodja akcije: Andrej Škantelj

Dostopnost