Na JVIZ OŠ Dobrepolje v novembru 2019 začenjamo s projektom tutorstvo. Tutorstvo je oblika druženja in nesebične pomoči učencev sošolcu.
Tutorji pomagajo vrstnikom v razredu ali mlajšim učencem ter učiteljem. Pri tem so mu v pomoč učitelji tutorji, ki spremljajo delo tutorjev ter so mu v oporo. S tutorji razvijamo vrednote znanja, pomoči, sodelovanja, prijateljstva in empatije.
Za tutorje vabimo učence od 6. do 9. razreda, ki bi lahko darovali del svojega časa tistemu učencu, ki bi potreboval pomoč pri učenju.
učiteljice tutorke Aleksandra Hojnik, Darja Macuh Miščič, Mateja Podmenik
Dostopnost