V okviru programa EKOŠOLA in s projektom ODGOVORNO S HRANO smo se strokovne delavke vrtca Ringaraja v soboto, 11. 3. 2017, udeležile sejma Altermed v Celju.

Strokovne delavke smo predstavile celoletni projekt našega vrtca z naslovom DOBREPOLJE, DOLINA SOŽITJA Z BOGATO TRADICIJO KULTURE, VREDNOT IN KULINARIKE in zanj prejele ZLATO PRIZNANJE.

V vrtcu so v okviru projekta otroci celo leto v najrazličnejših načrtovanih in nenačrtovanih dejavnostih spoznavali pozitiven in odgovoren odnos do lokalno pridelane hrane in njene predelave ter se ozaveščali o pomenu zmanjšanja količine zavržene hrane. Z aktivnim učenjem iz lastnih izkušenj so pridobivali nova znanja, spoznanja in se v igri nezavedno učili. Ob nezavednem sodelovalnem učenju so otroci razvijali občutek zadovoljstva in uspeha.

Velik poudarek smo namenili sodelovanju z lokalno skupnostjo in širšo okolico ter vzpostavljanju, vzdrževanju in uživanju v medsebojnih odnosih. Otroke smo spodbujali k zdravemu načinu življenja in spoznavanju pomena sodelovanja, spoštovanja in upoštevanja različnosti.

Osrednji dogodek je bil tradicionalni pohod z lučkami in dobrodelna predpraznična tržnica, kjer smo obiskovalcem na stojnicah ponudili najrazličnejše izdelke, velik poudarek je bil namenjen domače pridelani oz. predelani hrani, in sicer smo pripravili domače jabolčne krhlje, kis, marmelado, medenjake, zeliščne čaje in medene sveče. K sodelovanju smo povabili domača društva. Ta so se predstavila s svojimi izdelki in značilnimi jedmi našega kraja.

Vonj po domačnosti je na dogodku združil vse generacije in nas ob zbiranju prostovoljnih prispevkov za sklad vrtca medsebojno obogatil.

Na sejmu smo obiskovalcem ponudili medenjake in domača jabolka ter obiskovalcem prikazali utrinek projekta in dela v našem vrtcu.

Zahvala gre g. Davidu Jakopiču za donacijo domačih jabolk in vsem, ki so sodelovali pri zbiranju domačih jabolk različnih sort, vsem strokovnim delavkam vrtca Ringaraja in Ciciban in vsem, ki so bili aktivno udeleženi pri izvajanju projekta.

koordinatorica projekta Andreja Škulj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost