V skladu s 14. členom Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v tajništvu v času:

od zaključka pouka do 30. junija med 8.00 in 13.00;

in od 16. do 20. avgusta 2022 med 8. in 13. uro.

Ker bo šola zaklenjena, prosimo, da se za prevzem spričeval predhodno dogovorite po telefonu 01 7807 210.

                                                                                                                                  Ravnatelj: Ivan Grandovec

Vročiti:

  • Lopolis – staršem otrok  učencev,
  • Spletna stran,
  • arhiv.
Dostopnost