ZDRAVJE V VRTCU

Rdeča nit za šolsko leto 2021/22: Krepim (oblikujem) sebe in svojo skupnost

Letošnja rdeča nit nadgrajuje in podpira temo Počutim se dobro. Novo šolsko leto daje priložnost novim spoznanjem, izkušnjam in priložnostim srečati, doživeti nekaj lepega, novega. Spoznanja in znanja nas krepijo, naredijo bogatejše, močnejše in modrejše. Otroci se bolj ali manj vsega šele učijo, odrasli pa z novimi izkušnjami lahko svoja prepričanja in navade tudi spremenimo. Na boljše.

Zaradi epidemiološke situacije smo se soočali z novim, vsiljenim načinom življenja, ki nam ni bil blizu. Veliko je bilo novih predpisov, uredb, pravil, ki smo jih morali upoštevati, kar je imelo na posameznike in družine različne vplive. Zastavljali smo si različna vprašanja. Vzemimo vse to kot šolo življenja in nova znanja, spoznanja in izkušnje izkoristimo za boljši jutri. Epidemiološke razmere se bodo izboljšale.

Kaj bomo gradili? Morda je čas, da kaj spremenimo, obrnemo v naše dobro. Ne zgolj kapital za še večji dobiček ampak kapital za boljše počutje? Kako družbo bi radi?

Želimo da zdravi posamezniki gradimo zdravo družbo. Posameznik s svojim vedenjem in delom vpliva tudi na skupnost in obratno. Dovolite otrokom lastno izkustvo, vključenost, pristnost, iskrenost. Dovolite jim, da so edinstveni. Pokažite jim, da vam je mar, da jih slišite in vidite, pomagajte odkrivati njihovo življenjsko pot.  Hkrati pa jim pokažite, da tudi sami vplivajo in oblikujejo svojo skupnost.

Predlagamo, da sami, z otroci in starši izvajate aktivnosti za opazovanje, prepoznavo in zavedanje o zmožnostih, počutju in čustvih  posameznika in odgovorih nanje. Poudarek naj bo na pozitivnih, ki bodo krepile otrokovo samopodobo, samozavest in samospoštovanje ter s tem vplivale tudi na njegovo dobro počutje. Pri tem  lahko pomaga tudi opazovanje in spoznavanje narave, njenega cikla in zakonitosti. Opazujmo razlike, nekatere bogatijo in v pravih situacijah gradimo spoštovanje, odgovornost, toleranco. Naučimo se opazovati, videti in čutiti. Tako bo življenje lepo, navdihujoče.

Vsi gradimo svoje socialne mreže, sami, preko družine, prijateljev, vrtca ali  lokalnih društev. Z znanjem, pogledi, zavzemanji in vedenji vplivamo tudi na skupnost v kateri živimo, ji pripadamo, na skupnost, ki nas varuje in krepi. Podprimo drug drugega, lepo nam bo.

»Nič več ne bo kot je bilo nekoč«, lahko razumemo tudi kot» Ustvarimo nekaj novega, dobrega, boljšega«.

Zato … pogumno stopimo na pot ustvarjanja prihodnosti za nas in naše otroke.

Dostopnost