Svet staršev: zapisniki in gradiva

Poslovnik Sveta staršev

Seje sveta staršev v šolskem letu 2023/2024:

2. redna seja, 15. 2. 2024: 0. Vabilo na 2. sejo 2023-24 P1 Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev 2023-2024 P2 Finančno poročilo šolskega sklada za leto 2023 P3 Polletno poročilo na JVIZ OŠ Dobrepolje P3 Polletno poročilo VRTEC, februar 2023 P4 Samoevalvacijsko poročilo OŠ Dobrepolje 2022-2023-2 P5 VZGOJNI NAČRT_OŠ Dobrepolje_januar_ 2024_5 P6 PRAVILA ŠOLSKEGA REDA_OŠ Dobrepolje_januar2024_5 Zapisnik 2. seje Sveta staršev 2023-2024 podpisan

1.redna seja, 27. 9. 2023: 0. Vabilo na 1. sejo 2023-24 P1 Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev 2022-2023 P2 poročilo o izvrševanju LDN šola P2 poročilo o izvrševanju LDN vrtec (nelektorirano) P3 Povzetek LDN za šolsko leto 23-24 P4 Predstavniki zaposlenih v UO šolskega sklada P5 Poslovnik Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrepolje P6 Predstavniki staršev v posameznem razredu 2023-2024 Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev 2023-2024

Seje sveta staršev v šolskem letu 2022/2023:

3. redna seja, 7. 6. 2023: 0. Vabilo na 3. redno sejo Sveta staršev 2022-2023 D Pojasnilo 5. točke ekonomska cena vrtca P2 SEZNAM KOMPOLJE P2 SEZNAM STRUGE P2 SEZNAM VIDEM Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev 2022-2023

2. redna seja, 15. 3. 2023: 0. Vabilo na 2. sejo 2022-23 2.1 Delno poročilo šola – februar 2023 2.2 Delno poročilo vrtec – februar 2023 3. Analiza vprašalnika o življenju učencev 2021-2022 4. Finančno poročilo šolskega sklada v letu 2022 Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev 2022-2023

1.redna seja, 28. 9. 2023:Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev 2022-2023  1. VABILO 1. seja Sveta staršev P2 POROČILO LDN VRTEC 2021-22 P2 Poročilo ŠOLA o izvrš. LDN 2021_22 končno, LEKTORIRANO P2 Samoevalvacijsko poročilo OŠ Dobrepolje 2021-2022 P3 Povzetek LDN za šolsko leto 22-23

Seje sveta staršev v šolskem letu 2021/2022:

ad 1. Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev 2021-2022, Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev 2021-2022 OSNUTEK, GLASOVANJE 3. seje 3. sklepa korespondenčni del

3. redna seja, 7. 6. 2022: 1. Vabilo na 3. redno sejo Sveta staršev 2021-2022 ad 1. Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev 2021-2022 ad 2. SEZNAM KOMPOLJE ad 2. SEZNAM STRUGE ad 2. SEZNAM VIDEM

2. redna seja, 16. 2. 2022:  P – DELNO POROČILO LDN VRTEC – februar 2022 P – Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev 2021-2022  P – Delno poročilo LDN šola, januar 2022 P – Anketa 2020-21

1. redna seja, 29. 9. 2021: 1. Vabilo na 1. sejo 2021-22 Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev 2020-21 POVZETEK LDN VRTCA RINGARAJA ZA ŠOLSKO LETO 2021-2022 Poslovnik Sveta staršev JVIZ OŠ Dobrepolje Poročilo ŠOLA o izvrš. LDN 202021 Ni lektorirano POROČILO LDN VRTEC 2020-21 (LEKTORIRANO) Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev 2021-2022 povzetek vrtec .docx

1. izredna seja, 21. 10. 2021: Vabilo na 1. izredno sejo Sveta staršev 2021 2022 Zapisnik 1. izredne seja o prometni varnosti (1)

Seje sveta staršev v šolskem letu 2020/2021:

Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev 2020-21 (1)

 2. seja, 9. 6. 2021: DELNO POROČILO LDN ŠOLA maj DELNO POROČILO LDN VRTEC RINGARAJA – ŠOLSKO LETO 2020-21 od 1. 9. do 19. 2. 2021- za svet staršev NABAVNE CENE DZ ZA 2021-22 xls SEZNAM KOMPOLJE SEZNAM STRUGE SEZNAM VIDEM Upravni odbor šolskega sklada Vabilo na 2. redno sejo Sveta staršev 2021 (2) Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev 2020-21 (2)

Poslovnik čistopis s predlaganimi spremembami na seji 29.9.2020,  Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev 2020-21

Seje sveta staršev v šolskem letu 2019/2020:

3. korespondenčna seja: 0-GLASOVNICA 3. seja (korespondenčna) 0-vabilo 2020 3. seja (korespondenčna) 1. Zapisnik 2. seje 2019-20, 25.2.2020 L (2) 2. NABAVNE CENE DZ ZA 20-21 (1) 2. SEZNAM KOMPOLJE 2. SEZNAM STRUGE 2. SEZNAM VIDEM 5. Letni načrt z finančnim planom 2020 (1) GLASOVANJE korespondenčna seja Zapisnik 3. seje sveta staršev (korespondenčna)

Ravnateljev odgovor: Odgovor na prvo vprašanje, svetu staršev

2. seja, 25. 2. 2020: 0 – skupno gradivo 0-vabilo 2020 2. seja Analiza vprašalnika o življenju učencev 2018-2019 (1-9) DELNO POROČILO LDN VRTEC RINGARAJA ZA ŠOLSKO LETO 2019-20 JVIZ OŠ DOBREPOLJE, prometna signalizacija odstopna izjava Stare (1) Poročilo februar 2020 LDN šola poziv za kandidature za svet zavoda predstavnika maticne sole ZAPISNIK 1. seje L 2019-20, 25. 9. 2019 Finančno poročilo 2019 

1. seja, 25. 9. 2019: ZAPISNIK 1. seje L 2019-20, 25. 9. 2019

Seje sveta staršev v šolskem letu 2018/2019:

3. seja,: 0-skupno gradivo 0-vabilo 1-Zapisnik 2. seje 13. 12. 2018-pripombe clanov 2-katalog 19-20 2-KOM.UČB.DZ.19-20 2-NABAVNE CENE DEL ZVEZKOV ZA 2019xls 2-STR.UČB.DZ 19-20 2-VID.UČB.DZ 19-20 3-POROČILO PREHRANA 4-Del.poročilo ŠOLA 4-POROČILO LDN VRTEC – povzetek 5-PREDLOG DIFERENCIACIJE 2019-20

2. seja, 13. 12. 2018: 0-skupno gradivo 0-vabilo 1-Zapisnik 1. seje 27. 9. 2018 s prilogo 3-Odgovor_na_vprasanje_06240-2-2018-56 3-tabela_-_FUNKCIONARJI.pdf.pdf 3-vprasanje za KPK 4-poziv 6-kaj naredi šola za zmanjšanje nasilja 7-gradivo za obravnavo financnega poslovanja

1. seja, 27. 9. 2018: 0-skupno gradivo, 0-vabilo, 0-vabilo-8, 2-zapisnik 3. seje 6. 6. 2018, 4-Poročilo ŠOLA o izvrš. LDN 2017-2018, OSNUTEK 4-POROČILO VRTEC LDN 2017-18 – lektorirano, 5-POVZETEK LDN ZA ŠOLSKO LETO 2018-19 za starše, Zapisnik 1. seje 27. 9. 2018 s prilogo

Seje sveta staršev v šolskem letu 2017/2018:

3. seja, 6. 6. 2018: Zapisnik 3. seje 6. 6. 2018, 0-skupno gradivo, 0-vabilo, 1-Zapisnik 1. dopisne seje, 1-Zapisnik 2. seje 11. 1. 2018, 4-Dopis učiteljev – likovni material, 4-Katalog, 4-Kompolje-seznam potrebščin, 18-19 4-NABAVNE CENE DEL ZVEZKOV ZA 2018xls, 4-Struge- seznam potrebščin 18-19, 4-UČB.KOMPOLJE 18-19, 4-UČB.STRUGE 18-19, 4-UČB.VIDEM 18-19., 4-Videm- seznam potrebščin 18-19, 5-Analiza vprasalnika, 5-Primerjava rezultatov ANKET

2. seja, 11. 1. 2018:  Zapisnik 1. dopisne seje Zapisnik,  2. seje 11. 1. 2018, L0-novo vabilo 0-skupno gradivo 3-stanje financ solskega sklada Zapisnik 1. seje 27. 9. 2017

1. seja, 27. 9. 2017: gradivo: PRILOGA 3 Primerjava rezultatov NPZ po letih Priloga 2 ŠTEVILO UČENCEV 2017 docx PRILOGA 1 realizacija predmetnika 1 POROČILO 2016-2017 o izvrš. LDN šola, Poročilo 2016-2017 o izvrš. LDN vrtec, Samoevalvacijsko poročilo OŠ Dobrepolje 2016 – 2017, LDN vrtec Ringaraja 2017-18, nelektorirano,26.9., LDN 2017-18 JVIZ OŠ DOBREPOLJE – nelektorirano

Seje sveta staršev v šolskem letu 2016/2017:

Zapisnik 4. seje: Zapisnik 4. seje 7. 6. 2017

4. seja 7. 6. 2017: 0-skupno gradivo 0-vabilo 1-Zapisnik 3. seje 23. 2. 2017 3-katalog 17-18 3-NABAVNE CENE DEL ZVEZKOV ZA 2017xls 3-OŠ VIDEM UČB.SKLAD 17-18 3-PŠ KOMPOLJE UČB.SKL 17-18 3-PŠ STRUGE UČB.SKLAD 17-18 4-POROČILO DNEVOV DEJAVNOSTI in MATERIALNI POGOJI

3. seja, 23. 2 2016: 1-Zapisnik 1. dopisne seje 1-Zapisnik 2. seje 30.11.2016, gradivo: 0-skupno gradivo 0-vabilo4-POLLETNO POROČILO ŠOLA 1 4-POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA VRTCA RINGARAJA februar 2017 5-2007-2016 Primerjava rezultatov ANKET – skupaj (1) 5-2015-2016 Anketa 6-ODGOVOR NA POBUDO ZA POPOLDANSKO MALICO V PODALJŠANEM BIVANJU

2. seja, 30. 11. 2016: 1-Zapisnik 1. seje 22.9.16, gradivo: 0-skupno gradivo 0-vabilo 3-poziv 3-SKLAD PRAVILA_2015_s_spremembo_20_10_2015_1 4-poslovnik 4-spremembe poslovnika sveta starsev 5-poslovnik sveta zavoda 5-spremembe poslovnika sveta zavoda

1. seja, 22. 9. 2016: Zapisnik-1.-seje-22.9.161, gradivo: 0-poslovnik 0-skupno gradivo 0-vabilo 2-Zapisnik 5. seje Sveta staršev 4-poziv 5-VZGOJNI NAČRT OBNOVLJEN 11 (1)

Seje sveta staršev v šolskem letu 2015/2016:

5. seja, 8. 6. 2016: 2-Zapisnik 5. seje Sveta staršev, gradivo: 0-skupno gradivo 0-vabilo 1-Zapisnik 4. seje Sveta staršev 4-pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 5-KATALOG UČB. IN DZ 16-17 5-KATALOG UČB. IN DZ 16-17-a 5-PŠ Kompolje učb. dz.16-17 5-PŠ Struge učb. in dz 16-17 5-Videm učb.in dz 16-17 6-Poročilo o dejavnostih in tekmovanjih 31.5.2016 PREDLOG DIFERENCIACIJE 2016-17

4. seja, 3. 5. 2016: 1-Zapisnik 4. seje Sveta staršev, gradivo: 0-skupno gradivo 0-vabilo 1-Zapisnik 3. seje Sveta staršev 4-dopis sveta zavoda

3. seja, 24. 2. 2016: 1-Zapisnik 3. seje Sveta staršev, gradivo: 0-skupno gradivo 0-vabilo 1-zapisnik 2. seje 3-DONACIJE V ŠOL. SKLAD -GOTOVINA DECEMBER 2015 3-Finančno_poročilo_31_12_2015 3-Šolski_sklad_LP_FN_2016 4-odlok JVIZ OŠ Dobrepolje 4-poziv 5-ŠOLA – Polletno poročilo 5-VRTEC – Polletno poročilo

2. seja, 4. 11. 2015: zapisnik-2.-seje, gradivo: 0-skupno gradivo 0-vabilo 1-zapisnik 1. seje 3-SKLAD PRAVILA_2015_s_spremembo_20_10_2015 3-Sklad_OŠ_Dobrepolje_merila_kriteriji 3-Šolski sklad poročilo 2015 3-Šolski_sklad_LP_FN_2015

1. seja, 28. 9. 2015: zapisnik-1.-seje, gradivo: 0-poslovnik 0-skupno gradivo 0-vabilo 1 LDN ŠOLA VIDEM 2015-16 splošni del 2-zapisnik 60.seje 4-POROČILO O IZVRŠEVANJU LDN 2014-15 L 4-PRILOGA 1 št. učencev (SOKOL) LDN 2014-15 v1 4-PRILOGA 2 realizacija predmetnika 4-PRILOGA 3 Primerjava rezultatov NPZ po letih

 

Dostopnost