SKUPINA METULJI  2017 – 2018

Vzgojiteljica: Tanja Tegel, dipl. vzg.

Pom. vzg.: Sabina Novak

Starost: 3 – 5 let

Število otrok: 19 (9 deklic, 10 dečkov)

 

V šolskem letu 2017 – 2018 bova skupino otrok skozi radovednost, vedoželjnost, raziskovanje in igro vodili vzgojiteljica Tanja Tegel in pomočnica vzgojiteljice Sabina Novak.

V skupino  je vpisanih 19 otrok, od tega 10 dečkov in 9 deklic.

V okviru dnevnega programa bo delo potekalo po Kurikulum za vrtce z vključevanjem metodologije Korak za korakom, katera predstavlja izvedbeno varianto. Dnevne dejavnosti bodo potekale v igralnici, v skupnem prostoru, na terasi, na zunanjih igriščih in površinah v okolici vrtca. Pred otroke bova postavljali smiselne zahteve in probleme, gibalne izzive, spodbujali bova otrokovo igro skozi aktivno učenje, doživljanje, jim omogočali govorno izražanje, jih tudi čustveno in socialno opremljali. Gradili bova na njihovih zmožnostih.

Z vso odgovornostjo bova tudi v tem letu kar najbolje poskrbeli za otroke, ki so nama zaupani.

 

Dostopnost