V Dobrepolju se je na videmski šoli v šolskem letu 1969/70 prvič uvedla priprava na vstop v šolo – mala šola, ki je bila dvakrat tedensko v popoldanskem času. Čez dve leti se je mala šola organizirala tudi v Ponikvah in v Kompoljah. Velika večina naših otrok je obiskovala malo šolo vse do 1. oktobra 1993, ko je bil ustanovljen prvi oddelek vrtca na območju občine Dobrepolje v prostorih podružnične šole Kompolje. Ta oddelek je spadal k vrtcu Kekec Grosuplje. Tudi v naslednjih letih smo imeli na vseh šolah zunanjo malo šolo. Mala šola se je končala z uvedbo devetletke, to je 1. septembra 2001. S 1. septembrom 1995 je začel delovati JVIZ OŠ DOBREPOLJE, v sklopu katerega je bila tudi enota vrtca Ciciban v Kompoljah. V naslednjih letih se je na Vidmu zgradil prizidek vrtca in šole. V spodnjih prostorih so bile štiri igralnice za VVE Ringaraja (Ur. l. 39/98). 1. septembra 1998 je bila ena igralnica prazna. Po letu 2001 so se začele potrebe po jasličnem varstvu. Tako smo leta 2002 eno igralnico skupaj z delom kabineta za sprostitev preuredili v jaslični oddelek. V šolskem letu 2004/05 smo prvič z najstarejšo skupino odšli v šolske prostore – učilnico. Občina je bila o pomanjkanju prostorov za vrtec pravočasno informirana in v septembru 2006 se je pričelo z reševanjem prostorske stiske, ko je bil narejen osnutek načrta za prizidavo treh igralnic. Ta projekt se ni uresničil. V šolskem letu 2007/08 smo dali še drugi oddelek vrtca v prostore šole. V spodnjih prostorih pa smo naredili sanitarije za potrebe jasličnega oddelka. Na ta način smo vzdržali še eno leto, ko se je vpis v jasli zelo povečal. Želja občine je bila, da vključimo vse otroke v vrtec. Tako smo v poletju 2009 v Kompoljah preuredili jedilnico v manjšo učilnico, kamor so odšli učenci 1. razreda, učilnico, ki je bila hkrati tudi telovadnica v zimskem času, pa smo namenili za dodatni jaslični oddelek. Na Vidmu smo zgradili še dvoje sanitarij pri igralnicah, tako da smo lahko odprli še dodatne jaslične oddelke. Otroke stare 3–4 let pa smo dali v učilnico. V marcu 2010 smo odprli še polovični jaslični oddelek v prostoru vrtca, ki je bil namenjen športnim aktivnostim malčkov. Tako imamo od tedaj 10 oddelkov. Ker imamo na Vidmu kar v treh učilnicah otroke iz vrtca, smo se prvič z enim razredom morali 1. septembra 2010 preseliti v prostore glasbene šole. Spomladi 2010 je občina Dobrepolje na javnem natečaju izbrala projekt za gradnjo vrtca, športne dvorane in zunanjega igrišča. V tem obdobju so se izdelovali načrti za vrtec, posodobitev kuhinje in novo prometna ureditev v okolici šole ter vrtca, ki bo zagotavljala večno varnost. Ker imata občinska uprava in svetniki velik posluh za reševanje predšolske problematike,  se bo prostorska stiska vrtca gotovo rešila.

V šolskem letu 2015/2016 je bilo v vrtec vpisanih devet oddelkov otrok. Zaprli smo oddelek 1–2 let zaradi premajhnega vpisa otrok. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v vrtec vpisanih devet oddelkov otrok. Zaradi manjšega vpisa otrok smo zaprli en oddelek 2. starostnega obdobja v šolskih prostorih in ponovno odprli igralnico za starost otrok 1–2 let. V šolskem letu 2017/2018 je bilo v vrtcu 8,5 oddelka otrok.

Šolsko leto 2018/2019, je bilo posebno, praznično, saj smo 3. oktobra 2018 odprli nov vrtec Ringaraja, ki bo v zgodovino naše občine zapisan kot poseben dan. Ob prisotnosti predsednika države, gospoda Boruta Pahorja, sta slavnostni trak prerezala župan Janez Pavlin in ravnatelj Ivan Grandovec. V nadaljevanju sledi razmišljanje ravnatelja Ivana Grandovca.

 

Po skoraj desetletnih prizadevanjih po dodatnih vrtčevskih prostorih imamo sedaj nov osem oddelčni vrtec. Soglasje h gradnji je dal občinski svet v decembru 2016. Zakoličenje temeljev se je začelo 30. 5 2017. Sledili so meseci, ko je bil okoli šole in vrtca velik vrvež. Omenim naj, da smo prireditev ob postavitvi temeljnega kamna imeli na prvi poletni dan, 21. 6. 2017. Točno čez en mesec sva z županom položila temeljno listino v zadnji del temeljev. Sledila je intenzivna zidava sten. V soboto, 7. 10. 2017, je bilo veliko betoniranje strešne plošče, kjer so samo ta dan vgradili več kot 180 m³ betona. Do 12. oktobra je bila celotna streha zabetonirana. Sledila so že obrtniška dela v vrtcu ter na strehi. Orkanski veter, ki naj bi v Kočevju dosegel celo 220 km/uro, je 12. 12. odnesel skoraj tretjino izolacije, ki so jo ravno tedaj polagali na strehi. Januar je bil zunanji gradnji zelo naklonjen, zato je bila tedaj tudi streha dokončana. Že 6. 2. 2018 je bilo vključeno talno gretje, ki je pomagalo premagati mrzli februar. V marcu so se izvajali vgradnja stropov in notranje beljenje vrtca ter priprave na vgradnjo izolacije na fasadi. Do 6. aprila je bil na fasadi vgrajen zaključni sloj, zunaj se je začela urejati vstopna ploščad, v notranjosti pa so se polagala tla. Konec maja in junija sta sledili vgradnja opreme ter gradnja zunanjega igrišča. Vse to je pripeljalo do tehničnega pregleda vrtca, ki je bil 25. 7. 2018. Uporabno dovoljenje je izdala UE Grosuplje 20. 8. 2018. V avgustu smo selili opremo v novi vrtec, ta je sprejel prve otroke 28. 8. 2018.

Ta kratki kronološki opis ne prikazuje vsega, kar je bilo postorjenega v tem letu. Vesel sem, da pri gradnji ni bilo hujših poškodb, da ste bili starši uvidevni, ko nismo izvajali dela programa zaradi gradbišča na zunanjem igrišču. Prepričan sem, da bodo morebitne napake, ki se lahko pokažejo ob začetku uporabe, uspešno odpravljene. Že sedaj pa skupaj lahko rečemo, da so naši otroci lahko srečni, ko imajo toliko lepih notranjih in zunanjih površin za razvoj v predšolskem obdobju. Hvaležnost čutim do svetnikov, ki so glasovali za gradnjo vrtca. Želim, da vrtec polno zaživi s pomočjo zaposlenih, otrok in vas, staršev. Ta vrtec naj napolni duh prijateljstva in pozitivnih idej, ki bodo omogočale razvoj otroških talentov in pripomogle k dobri vzgoji naših otrok.

 

V šolskem letu 2018/2019,  je bilo v vrtec sprejetih devet oddelkov otrok, osem oddelkov v novem vrtcu ter en oddelek v že obstoječem Vrtcu Ringaraja. Enako število oddelkov se pojavlja tudi v šolskih letih od 2019/20 do 2021/22. V šolskem letu 2022/23 je bilo v Vrtcu Ringaraja deset oddelkov. V šolskem letu 2023/24 je od septembra dalje v vrtcu devet oddelkov, deseti oddelek bo odprt od 1.1. 2024, ko se nam bodo pridružili še naši najmlajši iz skupine Pandice. Vrtec Ringaraja, 1. oktobra 2023 praznuje 30. rojstni dan. Otroci in strokovni delavci smo v tednu otroka objeli vrtec in mu zaželeli vse najboljše, vrstile so se zanimive dejavnosti, osrednja prireditev ob prazniku pa bo ob koncu šolskega leta, meseca maja 2024.

 

 

 

 

Dostopnost